Thursday, September 1, 2011

SO SWEET HIS EYES

ini adalah cerpen pendek yang sipenulis karang..ianya akan bermula dengan...nantikan..

BAB 1


No comments:

Post a Comment